DIENSTEN

Eerste dienst (10:00 – 11:15)
Elke zondag komen wij samen om het Avondmaal te vieren. We noemen die samenkomst ook wel de eredienst, omdat we bij het brood en beker onze Heer danken, eren en aanbidden. We doen dat zonder vastgesteld programma, met spontane bijdragen van broeders zoals liederen, gebeden, en lezen uit de Bijbel. Zo komt het algemeen priesterschap van de gelovigen tot uiting geloven wij. De Heilige Geest kan werken door wie Hij wil en is niet gebonden aan één of twee personen. Op die manier worden de gaven van de Heilige Geest in de hele gemeente zichtbaar. Je zou kunnen zeggen dat dit een samenkomst is om de Heer iets te geven, namelijk onze offers van lofprijzing, dank en aanbidding.

Je bent hartelijk welkom om een van onze diensten te bezoeken. Mocht je deel willen nemen aan het avondmaal nodigen we je van harte uit dit kenbaar te maken zodat we je eerst kunnen leren kennen in een persoonlijk gesprek.

Tweede dienst (11:30 – 12:45)
De eerste dienst gaat na ongeveer een uur over in de tweede dienst, tijdens deze dienst proberen we met en van elkaar te leren over wat er in de Bijbel staat. Eén of meer broeders – van tevoren is niet bekend wie – vertellen iets over wat hen aangesproken heeft in de Bijbel. Dat kan een uitleg zijn maar ook een aanmoediging.

Kinderdienst
Op dit moment zijn er maandelijks voor twee leeftijdsgroepen kinderdiensten parallel aan de tweede dienst (voor de leeftijden 2-6 en 7-12).

Door de week
Door de week heen komen we in de huizen samen voor bijbelstudie, gebed en vrouwenbidstonden. Ook worden er kinderclub en de tienerclub Salted georganiseerd bij mensen uit de gemeente thuis.