Welkom

We zijn een groep christenen met de vurige wens dat de Heere Jezus dat Hij meer wordt en wij minder worden in ons leven (Joh 3:30). We willen de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is (Koll 3:1) opdat Hij die het Hoofd is van de gemeente, in alles en allen de Eerste zou zijn (Koll 1:18).

We willen ons buigen voor het onfeilbare gezag van Gods Woord, de Bijbel en ons door dit Woord laten corrigeren.

Iedereen is van harte welkom om langs te komen, bij de wens om brood te breken (avondmaal) verzoeken we om even van te voren contact op te nemen.


Ontstaan

In het voorjaar van 2020 trof een bepaald virus onze maatschappij. Hierdoor kregen we met de zegen te maken dat we in andere vormen -dan we gewend waren- mochten denken. Voor ons betekende dit heel eenvoudig bidden met elkaar in park Zuidbroek

Onze diensten

Elke zondag komen wij samen om het Avondmaal te vieren. We doen dat zonder vastgesteld programma, met spontane bijdragen van broeders zoals liederen, gebeden, en lezen uit de Bijbel.